World's best website, created with . Get one for yourself too.

Høyst Ærede!

Velkommen skal du være! 

om oss:

Teknolikken er et studentblåseorkester ved Høgskulen på Vestlandet nærregion Bergen. Blåseorkesteret ble først stiftet under navnet "Derivasjonsmusikken" i 1964, men grunnet likheten til Handelshøyskolens blåseorkester "Direksjonsmusikken" ble det i 1965 arrangert en navnekonkurranse der navnet ble Teknolikken. Teknolikken hadde sin oppstandelse ved Bergen Tekniske Skole. Dette var i tiden da skolen fortsatt var lokalisert på Nygård. Orkesteret ble dannet som en undergruppe av Bergen Teknikersamfund og har vært det siden den gang.
Det har dessverre vært noen korte avbrudd for orkesteret igjennom årene. I 2015 hadde det lenge vært inaktivitet helt til Håkon Kjersem og Bård Vågsholm Husby startet det opp igjen. Dessverre varte ikke dette lenge og aktiviteten var svekket. Maria Skår Mosavi tok over som leder i 2017, men da kun med øvinger. Etter 2 års dvale ble Andreas Nilsen Landøy leder. Med en visjon om at dette var siste gang Teknolikken skulle ha en inaktiv periode ble det promotert mye for å få spilleglade og villige studenter med på laget. På høsten 2019 var det totalt 12 medlemmer og et stadig økende repertoar. I februar 2020 ble det etablert et nestlederverv som Ingrid Solberg fylte og Olav Bjørnberg tok over lederrollen. Ved valget i september byttet Ingrid og Olav roller, dermed ble Ingrid Leder, og Olav nestleder. Samtidig som det har vi også fått dirigent, Ola Berg Riser, som får korpset opp og fram. I skrivende stund (mai 2021) er vi totalt 17 medlemmer i korpset og Theodor Aurlund ble utnevnt leder for Teknolikken like etter BTS sin Generalforsmaling våren 2021. Medlemstallet øker sammen med mengden repertoar, noe vi er veldig glade for <3 

Gjennom årenes løp har Teknolikken kanskje vært mest kjent for sin livlige blåsemusikk, men det ble som et supplement på 1990-tallet
dannet et drillkorps ved navn Chippendrills. Dette ble dannet av Tina Ree Eines og ble etterhvert det man kanskje assosierte mest ved
Teknolikken og Teknikerskolen. Som en trist konsekvens av nedeperiodene til orkesteret har også Chippendrills skjebne vært uungåelig.
Det var forøvrig stort oppmøte fra tidligere medlemmer under Bergen Teknikersamfunds 140 årsjubileum i 2017. Vi håper på at de også en
dag kan gå side om side med oss i 17.maiprosesjonen igjen. 

Quotes
Quotes
Quotes

Alt for LIKKEN!

Kontakt

Inndalsveien 28, 5063 Bergen
teknolikken.bts@gmail.com
leder.teknolikken@btshvl.no
(bts.teknolikken@hvl.no)

Sosiale medier:
Instagram: @btsteknolikken
Facebook: Teknolikken